Vilkår og betingelser

Gyldighed

Disse vilkår og betingelser gælder for alle vores tilbud samt til alle aftaler, vi indgår med købere og andre parter (herefter "Kunder").

Indgåelse af aftale

Alle vores tilbud gælder i 14 dage, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. En aftale er påbegyndt, hvis et tilbud er underskrevet og returneret til os senest 14 dage efter, at det er sendt. Priserne i vores online-butik kan variere. Priserne er dog kun gyldige, når ordrebekræftelsen er returneret til kunden, eller intet svar, der protesterer mod prisen, gives inden for 24 timer efter bestilling.

Levering

Stenflisebutik er forpligtet til i videst muligt omfang at overholde leveringsperioden angivet i aftalen. Imidlertid er leveringsperioder, der er nævnt eller på anden måde angivet i aftalen, aldrig tidsfrister. Stenflisebutik er aldrig ansvarlig, hvis leveringstider overskrides på grund af force majeure.

Varer bestilt fra Stenflisebutik kan ikke returneres. Varer kan ikke annulleres mere end 48 timer efter bekræftelse af en ordre. Denne bekræftelse vil blive sendt via e-mail, hvor specialbestilte varer er markeret med **. Hvis kunden ikke annullerer ordren inden for 48 timer, bortfalder kundens rettigheder under ‘Wet Koop op Afstand’ (Fjernsalgsloven), og det antages, at kunden er enig i aftalen og vil imødekomme den.

Leveringer i Holland  er underlagt en afgift på 35 € for fragt. Fragt til Belgien koster 40 €, men kan justeres i henhold til afstanden og prisen på ordren.

Ordrer leveres normalt ikke på europaller. Hvis en ordre leveres på europaller, vil et depositum blive opkrævet. Fordi vi ikke ved på forhånd, om en ordre vil blive leveret på europaller, kan vi ikke føje det direkte til ordren. Efter levering vil vi opkræve € 11,90 pr. europalle. Du kan lave en aftale om at returnere disse paller til en af vores tilknyttede filialer. Du kan også returnere pallerne til en af palleforhandlerne i Holland, men i så fald returnerer vi ikke dit depositum.

Ordrer leveres ved den første dør på stedet. Det betyder, at leveringer til boligblokke eller andre bygninger med flere etager kun afleveres til hovedindgangen. Kunden er ansvarlig for videre transport til sin bopæl. Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at afhente en ordre med betaling på faktura. Dette er kun tilladt, hvis Stenflisebutik giver udtrykkelig skriftlig tilladelse.

Levering af ordrer aftales eller meddeles altid via online-butikken. Hvis kunden ikke er hjemme på den aftalte dag, vil ordren blive returneret og leveret på en dato, der skal fastlægges. Dette vil blive underlagt et leveringsgebyr på 90 €.

Garanti

Efter levering er det kundens ansvar at kontrollere, at alle varer er korrekt leverede og ubeskadigede.

Eventuelle klager skal rapporteres til Stenflisebutik via fax eller e-mail inden for 24 timer. Efter 24 timer er eventuelle klager ugyldige, selv om dette ikke gælder for garantien.

Ansvar

Stenflisebutiks ansvar over for kunden er begrænset til producentens garanti. Ethvert vidtrækkende ansvar, som Stenflisebutik uventet er ansvarlig for, er begrænset til værdien af den pågældende ordre. Ethvert ansvar for følge- og/eller anden skade er udtrykkeligt afvist.

Stenflisebutik udelukker ethvert ansvar over for kunden for enhver skade på kundens ejendom, uanset hvordan det kan opstå, herunder alle direkte og indirekte skader, medmindre skaden skyldes grov uagtsomhed hos en Stenflisebutik-medarbejder.

Stenflisebutik er ikke ansvarlig for skade, hvis en kunde eller en tredjepart, der opererer på kundens vegne, ændrer eller udfører arbejde med varer leveret af Stenflisebutik.

Klager

Det er kundens ansvar at kontrollere varerne ved levering og kontrollere, at leverancen svarer til ordren. Hvis leverancen afviger fra aftalen, har kunden ret til at returnere de leverede varer straks, medmindre forskellen i forhold til det, der blev aftalt, er så ubetydelig, at det ikke berettiger kunden til at nægte at acceptere varerne.

Hvis de leverede varer imidlertid ikke umiddelbart afvises, anses de leverede varer som accepterede, og kunden mister efterfølgende sin ret til at klage over afvigelser mellem de leverede varer og aftalen.

Priser

Alle vores priser er inklusive moms, medmindre andet er angivet. For at være berettiget til et specialtilbud skal man først anmode om et tilbud for at undgå enhver forvirring. Tilbud er ikke gyldige, før bekræftelsen er sendt. Der er ingen yderligere rabatter på tilbudspriser. Når tilbud er accepteret, vil der ikke blive opkrævet yderligere omkostninger, såsom forsendelsesomkostninger, administrationsgebyrer mv.

Betaling

Via Paypal, Multisafepay (IDEAL) eller ved faktura, altid på forhånd. En ordre hos Stenflisebutik vil kun blive udarbejdet og leveret, når den fulde betaling er modtaget.

Risikoen forbundet med rigtigheden af elektroniske transmissioner og hindring for elektronisk trafik er udelukkende på bekostning af kunden.

Fortrolighedspolitik

Stenflisebutik respekterer privatlivets fred for alle brugere af dets hjemmeside og sikrer, at personlige data fra kunder behandles fortroligt. Stenflisebutik bruger disse data til at behandle ordrer hurtigt og nemt. Data vil kun blive brugt til andre formål, efter kunden har givet sit samtykke. Stenflisebutik sælger ikke dataene til tredjeparter og vil kun gøre dem tilgængelige for tredjeparter, der er involveret i behandling af ordrer.

Brug af dit navn og adresse
Stenflisebutik bruger indsamlede data for at give sine kunder følgende tjenester: Hvis du afgiver en ordre, har vi brug for dit navn, din e-mail-adresse og forsendelsesadresse for at kunne behandle den.

For at gøre shopping på Stenflisebutik så nemt som muligt, registrerer Stenflisebutik kundens personlige oplysninger og oplysninger om ordren og brugen af vores tjenester underlagt kundens samtykke. Dette gør det muligt at tilpasse hjemmesiden og anbefale produkter, der kan være af interesse for kunden.

Lovgivning

Alle juridiske forhold mellem entreprenøren og den kontraherende part er underlagt den hollandske lovgivning. Alle tvister, for så vidt angår distriktsdomstolens kompetence, vil først blive afgjort af den kompetente domstol, hvor entreprenøren er etableret.

‘Wet Koop op Afstand’ (Fjernsalgsloven)

Beskrivelse af ‘Wet Koop op Afstand’ (Fjernsalgsloven):
Forbrugerne har ret til en fortrydelsesperiode på 7 arbejdsdage efter levering af en vare. De kan returnere produktet inden for denne periode og skal kun betale returforsendelsesomkostningerne. Sælgeren må ikke opkræve forsendelses- eller administrationsgebyrer.

Produktet skal leveres til forbrugeren senest 30 dage efter bestillingen. Undladelse af at levere inden for denne periode berettiger forbrugeren til straks at annullere købet. Dette gælder ikke, hvis parterne har aftalt en anden leveringsperiode.
Hvis forbrugeren returnerer produktet inden for fortrydelsesperioden, er sælgeren forpligtet til at refundere det betalte beløb inden for 30 dage.